fbpx
Skip to content Skip to footer

Jak budować relacje, aby osiągnąć swoje cele biznesowe?

Szkolenie Jak budować relacje, aby osiągnąć swoje cele biznesowe? obejmuje szeroki zakres tematyczny, zaczynając od zrozumienia środowiska weterynaryjnego i jego potrzeb, poprzez budowanie skutecznej strategii sprzedażowej, motywowanie zespołu, analizę wyników, aż po praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy w codziennej pracy.

Czas trwania warsztatu: 8 h

Dedykowany: managerom, właścicielom ZLZ-ów i innym pracownikom branży weterynaryjnej oraz ich zespołom.

Jeśli chcesz dostosować swoje cele biznesowe do dynamicznie rozwijającego się rynku weterynaryjnego i chciałbyś odpowiadać jak najefektywniej na potrzeby swoich klientów oraz pracowników – to znaczy, że ten warsztat jest dla Ciebie!

Szkolenie obejmie dwa panele:
 1. Well-being i Zarządzanie Stresem w Twoim Zespole, w tej części szkolenia skupimy się na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z stresem, skutecznego rozwiązywania problemów i budowania ogólnego dobrostanu w miejscu pracy. Trenerem dedykowanym tym zagadnieniom będzie:
Magda stojąca
Magdalena Żuber
Jakie zakresy tematyczne obejmie szkolenie?
 • well-being w pracy w Twojej firmie oraz wszystkie korzyści jakie może on przynieść dla podniesienia efektywności pracy w Twoim zespole,
 • diagnoza poziomu stresu w Twoim teamie i identyfikacja jego źródeł, określenie jak właściwa organizacja pracy wpływa na poziom stresu,
 • wpływ psychologii pozytywnej na codzienną pracę,
 • zarządzanie stresem w pracy, jak osiągnąć wyższy poziom samorealizacji poprzez planowanie efektywnych działań w obrębie jednostki oraz delegację zadań i jej priorytetyzację,
 • radzenie sobie z nietypowymi sytuacjami i umacnianie odporności psychicznej, jak wykorzystać sztukę szybkiego myślenia i podejmowania decyzji w rozwiązywaniu problemów z zastosowaniem kreatywnego myślenia,
 • zmiana perspektywy w podejściu do wyzwań, dlaczego tak ważne jest poszukiwanie możliwości zamiast skupiania się na problemach,
 • budowanie zespołu, jako klucz do rozwiązywania problemów, jak ważna w tym kontekście jest współpraca i komunikacja w zespole oraz wykorzystywanie różnorodności w grupie do generowania pomysłów,
 • budowanie kultury well-being w organizacji, jak stworzyć przyjazne środowisko pracy, które wspiera równowagę między pracą a życiem prywatnym,
 • elastyczne dostosowywanie strategii well-being do zmieniających się potrzeb Twojego zespołu, jak wykorzystać jego potencjał, by zbudować zgrany i pewny siebie zespół,
 • plan na wdrożenie długofalowej strategii dobrostanu i pozytywnego wzmocnienia w Twoim zespole, wyznaczanie kierunków na przyszłość połączone z dzieleniem się doświadczeniami i przemyśleniami zespołu.

2. Budowanie Relacji oraz Komunikacja, jako Kluczowe Aspekty Sukcesu Twojego ZLZ-u, ta część szkolenia obejmie kluczowe aspekty sukcesu sprzedażowego, tj.: budowanie relacji, skuteczna komunikacja, efektywność w realizacji zadań oraz praca zespołowa. Trenerem dedykowanym tym zagadnieniom będzie:

Karolina Brodziak
Jakie zakresy tematyczne obejmie szkolenie?
 • budowanie relacji, dlaczego warto docenić znaczenie relacji w procesie sprzedaży usług i jak wdrożyć kluczowe elementy udanej relacji z klientem w Twoim zespole,
 • rozpoznawanie potrzeb klienta z zastosowaniem technik empatycznego słuchania i analizy sygnałów niewerbalnych,
 • komunikacja z zastosowaniem precyzyjnego formułowania przekazu i wykorzystywanie języka korzyści w rozmowie z klientem,
 • rozpoznawanie typowych obiekcji klientów i budowanie efektywnej strategii radzenia sobie z nimi,
 • skuteczne planowanie czasu w pracy, priorytetyzacja zadań w kontekście celów sprzedażowych z zastosowaniem samoorganizacji i właściwego zarządzania zadaniami,
 • praca zespołowa w osiąganiu wyników, znaczenie współpracy między członkami zespołu i kreowanie synergii dla osiągania wspólnych celów,
 • komunikacja wewnątrz zespołu, skuteczne przekazywanie informacji w zespole i rozwijanie umiejętności słuchania w kontekście pracy grupowej,
 • rozwiązywanie konfliktów w zespole, techniki radzenia sobie z konfliktami i kreowanie atmosfery współpracy,
 • praktyczne zastosowanie zdobytej wiedzy oraz refleksja nad zmianami w podejściu do pracy,
 • długoterminowe planowanie rozwoju w obszarze budowania relacji, komunikacji i efektywności w pracy.
Metody i techniki stosowane w ramach szkolenia:
 • Nauka skutecznej komunikacji w relacjach biznesowych, która obejmuje słuchanie aktywne, zadawanie odpowiednich pytań i klarowne wyrażanie myśli.
 • Techniki skupiające się na budowaniu zaufania w relacjach biznesowych poprzez spójność, uczciwość i przejrzystość w działaniach i komunikacji.
 • Techniki negocjacyjne, które pozwalają na osiąganie win-win, czyli korzystnych dla obu stron, wyników.
 • Metody identyfikacji i rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny, który przyczynia się do zacieśnienia relacji.
 • Techniki budowania i utrzymywania sieci kontaktów biznesowych, które mogą wspierać osiąganie celów biznesowych.
 • Dopasowywanie sposobu komunikacji i budowania relacji do indywidualnych preferencji i potrzeb partnerów biznesowych.
 • Wykorzystanie planowania strategicznego w kontekście budowania długoterminowych relacji biznesowych i osiągania celów.
 • Wykorzystanie mechanizmów feedbacku jako narzędzia do ciągłego doskonalenia się w budowaniu relacji biznesowych.
Szukasz czegoś skrojonego na Twoją miarę? Przeprowadzimy analizę i dopasujemy warsztat do potrzeb Twoich i Twojego zespołu!
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!
Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Imię i nazwisko
Jestem zainteresowana/-any tematyką:
Zgody marketingowe

Porozmawiajmy! – bezpłatna konsultacja

Czas trwania: 15-30 minut
Podczas rozmowy zapytamy o to, z czym borykasz się Ty lub Twój zespół. Dzięki temu dopasujemy do tych potrzeb tematykę, narzędzia oraz eksperta. 

  Naszą misją jest podnoszenie jakości życia zespołów weterynaryjnych.

  Adres

  Clinic Invest
  ul. Jarzębinowa 24
  11-034 Stawiguda

  Kontakt

  +48 787 071 953

  Vethink © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone