fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

1. Wprowadzenie

Firma szkoleniowa Vethink Academy, specjalizująca się w szkoleniach dla lekarzy weterynarii z zakresu kompetencji miękkich, zobowiązuje się do świadczenia usług na najwyższym poziomie. W celu zapewnienia profesjonalnej obsługi i bezpieczeństwa uczestników, opracowaliśmy procedurę postępowania w przypadkach nieprzewidzianych i niepożądanych.

2. Definicje

 • Sytuacje nieprzewidziane: Nagłe, nieoczekiwane zdarzenia, które mogą wpłynąć na przebieg szkolenia, np. problemy techniczne, zmiany pogodowe, choroba trenera.
 • Sytuacje niepożądane: Zdarzenia, które negatywnie wpływają na komfort lub bezpieczeństwo uczestników, np. konflikty między uczestnikami, niewłaściwe zachowanie, awarie sprzętu.

3. Procedura postępowania w sytuacjach nieprzewidzianych

3.1. Problemy techniczne

 • Identyfikacja problemu: Natychmiastowe zidentyfikowanie problemu technicznego (np. problemy z łącznością internetową, awarie sprzętu).
 • Reakcja: Zespół techniczny podejmuje działania naprawcze. Jeśli problem nie może być rozwiązany natychmiast, uczestnicy zostaną poinformowani o przerwie technicznej.
 • Alternatywne rozwiązania: W przypadku długotrwałych problemów, szkolenie zostanie przeniesione na inny termin, a uczestnicy otrzymają dostęp do nagrań lub dodatkowych materiałów szkoleniowych.

3.2. Choroba lub niedyspozycja trenera

 • Informacja dla uczestników: Uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani o niedyspozycji trenera.
 • Zastępstwo: Jeśli to możliwe, szkolenie poprowadzi inny wykwalifikowany trener.
 • Przełożenie terminu: W przypadku braku możliwości znalezienia zastępcy, szkolenie zostanie przeniesione na inny termin dogodny dla uczestników.

3.3. Katastrofy naturalne i inne sytuacje nadzwyczajne

 • Ocena sytuacji: Zespół zarządzający natychmiast ocenia sytuację pod kątem bezpieczeństwa uczestników.
 • Ewakuacja: Jeśli to konieczne, zostaną przeprowadzone działania ewakuacyjne zgodnie z obowiązującymi procedurami bezpieczeństwa.
 • Przełożenie szkolenia: Szkolenie zostanie przeniesione na inny termin lub odwołane, a uczestnicy otrzymają zwrot kosztów lub możliwość uczestnictwa w innym terminie.

4. Procedura postępowania w sytuacjach niepożądanych

4.1. Konflikty między uczestnikami

 • Mediacja: Natychmiastowa interwencja przez trenera lub koordynatora szkolenia w celu mediacji między stronami konfliktu.
 • Rozmowa wyjaśniająca: Przeprowadzenie rozmowy wyjaśniającej z zaangażowanymi stronami, mającej na celu rozwiązanie konfliktu i przywrócenie komfortu uczestnikom.

4.2. Niewłaściwe zachowanie uczestnika

 • Ostrzeżenie: Udzielenie ostrzeżenia uczestnikowi naruszającemu zasady.
 • Wykluczenie: W przypadku braku poprawy zachowania, uczestnik może zostać wykluczony ze szkolenia. W takim przypadku firma nie zwraca kosztów uczestnictwa.

4.3. Awarie sprzętu i inne problemy logistyczne

 • Identyfikacja problemu: Szybka identyfikacja problemu przez personel techniczny lub logistyczny.
 • Działania naprawcze: Podjęcie natychmiastowych działań naprawczych lub logistycznych.
 • Alternatywne rozwiązania: W przypadku długotrwałych problemów, zapewnienie alternatywnych rozwiązań (np. zmiana sali, dostarczenie zastępczego sprzętu).

5. Kontakt i zgłaszanie incydentów

W razie wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych lub niepożądanych, uczestnicy powinni niezwłocznie skontaktować się z koordynatorem szkolenia:

 • Adres e-mail: monika.manka@vethink.eu
 • Numer telefonu: +48 787 071 953
 • Osoba kontaktowa: Monika Mańka, Koordynator Szkolenia

6. Postanowienia końcowe

Firma Vethink Academy zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej procedury w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi i bezpieczeństwa uczestników. O wszelkich zmianach klienci będą informowani za pośrednictwem strony internetowej oraz e-mailowo.

Porozmawiajmy! – bezpłatna konsultacja

Czas trwania: 15-30 minut
Podczas rozmowy zapytamy o to, z czym borykasz się Ty lub Twój zespół. Dzięki temu dopasujemy do tych potrzeb tematykę, narzędzia oraz eksperta. 

  Naszą misją jest podnoszenie jakości życia zespołów weterynaryjnych.

  Adres

  Clinic Invest
  ul. Jarzębinowa 24
  11-034 Stawiguda

  Kontakt

  +48 787 071 953

  Vethink © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone