fbpx
Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

1. Wprowadzenie

Firma szkoleniowa Vethink Academy zobowiązuje się do świadczenia najwyższej jakości usług szkoleniowych dla lekarzy weterynarii. W trosce o satysfakcję naszych klientów opracowaliśmy procedurę zgłaszania reklamacji oraz działania w sytuacjach nieprzewidzianych.

2. Procedura zgłaszania reklamacji

2.1. Zgłoszenie reklamacji

– Formularz reklamacyjny:

Klient, który chce zgłosić reklamację, powinien wypełnić formularz reklamacyjny dostępny na naszej stronie internetowej/w biurze firmy lub przekazać reklamację w formie mailowej na mail: monika.manka@vethink.eu.

– Dane kontaktowe:

Formularz powinien zawierać dane kontaktowe klienta (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) oraz szczegółowy opis problemu.

– Termin zgłoszenia:

Reklamacje można zgłaszać w ciągu 14 dni od daty zakończenia szkolenia.

– Reklamacja w zakresie szkoleń może obejmować różne sytuacje:

 • Nieodpowiednia jakość szkolenia: Jeśli szkolenie nie spełnia określonych oczekiwań co do jakości przekazu wiedzy, metod dydaktycznych lub doświadczenia prowadzącego.
 • Niedotrzymanie obietnic programowych: Gdy treści szkoleniowe różnią się od zapewnionych w programie, co prowadzi do niezadowolenia uczestników.
 • Problemy techniczne: Np. problemy z dostępem do platformy online, niedziałające materiały szkoleniowe czy techniczne usterki sprzętowe.
 • Brak zgodności z umową: Gdy warunki umowy nie są spełniane, np. co do terminów, zakresu tematycznego, czy liczby godzin szkolenia.
 • Problemy organizacyjne: Takie jak nieprawidłowości w logistyce, brak zapewnienia odpowiednich warunków do nauki, czy niedostateczna opieka organizacyjna.

2.2. Potwierdzenie przyjęcia reklamacji

– Potwierdzenie otrzymania:

Po otrzymaniu reklamacji, klient otrzyma potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia drogą e-mailową w ciągu 2 dni roboczych.

2.3. Rozpatrzenie reklamacji

– Analiza reklamacji:

Reklamacja zostanie dokładnie przeanalizowana przez zespół ds. obsługi klienta oraz, w razie potrzeby, przez trenera prowadzącego szkolenie.

– Kontakt z klientem:

W razie potrzeby skontaktujemy się z klientem w celu uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień.

– Czas rozpatrzenia:

Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni roboczych od daty jej zgłoszenia.

2.4. Decyzja i działania naprawcze

– Informacja o decyzji:

Klient zostanie poinformowany o decyzji w sprawie reklamacji drogą e-mailową.

– Działania naprawcze:

W przypadku uznania reklamacji, firma Vethink Academy podejmie odpowiednie działania naprawcze, tj.:

 • Powtórzenie szkolenia.
 • Zezwolenie na wybór innego szkolenia z listy dostępnych usług.
 • Zwrot części lub całości opłaty za szkolenie.
 • Przyznanie zniżki na przyszłe szkolenia.

3. Działania w sytuacjach nieprzewidzianych

3.1. Nagłe zmiany w harmonogramie

– Informowanie uczestników:

W przypadku konieczności zmiany terminu lub miejsca szkolenia, wszyscy zarejestrowani uczestnicy zostaną niezwłocznie poinformowani drogą e-mailową lub telefoniczną.

– Alternatywne terminy:

Firma Vethink Academy zapewni uczestnikom możliwość wyboru alternatywnego terminu szkolenia lub zwrotu opłaty.

3.2. Problemy techniczne

– Natychmiastowa reakcja:

W przypadku problemów technicznych podczas szkolenia online, nasz zespół techniczny podejmie natychmiastowe działania w celu ich usunięcia.

– Zapasowe materiały:

W razie przedłużających się problemów, uczestnicy otrzymają dostęp do materiałów szkoleniowych w formie nagrań lub prezentacji.

3.3. Sytuacje losowe

– Choroba trenera:

W przypadku nagłej niedyspozycji trenera, szkolenie zostanie przełożone na najbliższy możliwy termin lub przeprowadzone przez innego wykwalifikowanego trenera.

– Katastrofy naturalne:

W razie wystąpienia katastrof naturalnych lub innych sytuacji nadzwyczajnych, szkolenie zostanie przełożone, a uczestnicy będą mogli wybrać nowy termin lub otrzymać zwrot kosztów.

4. Kontakt

W razie pytań lub potrzeby dodatkowych informacji dotyczących procedury zgłaszania reklamacji lub działania w sytuacjach nieprzewidzianych, prosimy o kontakt:

– Adres e-mail: monika.manka@vethink.eu

– Numer telefonu: +48 787 071 953

– Adres korespondencyjny: Vethink Academy, ul. Jarzębinowa 24, 11-034 Stawiguda

5. Postanowienia końcowe

Firma Vethink Academy zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszej procedury w celu zapewnienia jak najlepszej obsługi klienta. O wszelkich zmianach klienci będą informowani za pośrednictwem strony internetowej oraz e-mailowo.

Porozmawiajmy! – bezpłatna konsultacja

Czas trwania: 15-30 minut
Podczas rozmowy zapytamy o to, z czym borykasz się Ty lub Twój zespół. Dzięki temu dopasujemy do tych potrzeb tematykę, narzędzia oraz eksperta. 

  Naszą misją jest podnoszenie jakości życia zespołów weterynaryjnych.

  Adres

  Clinic Invest
  ul. Jarzębinowa 24
  11-034 Stawiguda

  Kontakt

  +48 787 071 953

  Vethink © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone