fbpx
Skip to content Skip to footer

KAROLINA BRODZIAK

ZAŁOŻYCIELKA VETHINK ACADEMY, TRENERKA I LIDERKA ZESPOŁU, KONSULTANT BIZNESOWY
Doświadczenie: z branżą weterynaryjną związana od ponad 25 lat

KAROLINA BRODZIAK

O mnie

Przez 12 lat zarządzałam firmą dostarczającą usługi i produkty weterynaryjne jako prezeska oraz pełniłam rolę wiceprezeski na Europę Środkowo-Wschodnią. W międzyczasie byłam kierownikiem ds. rozwoju świadczeń medycznych oraz prezeską Bydgoskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej. Od początku swojej kariery zawodowej stawiam na partnerskie relacje z zespołem. Moim miarą sukcesu jest dobro całej organizacji, a zarządzanie opieram głównie na zdolności do współpracy z innymi ludźmi, słuchaniu ich i motywowaniu.

Jako propagatorka szerzenia wiedzy i ciągłego rozwoju, zainicjowałam wiele inspirujących projektów łączących lekarzy weterynarii i biznes. Dzięki temu zauważyłam ogromną potrzebę edukacji i szerzenia wiedzy, która realnie wpływa na dobrostan ludzi związanych z branżą weterynaryjną. W latach 2009-2021 przeszłam liczne szkolenia i kursy z zakresu liderowania zespołem, dlatego teraz chcę dzielić się swoim doświadczeniem i najlepszymi praktykami w zarządzaniu zespołem i firmą. Do współpracy zaprosiłam również znakomitych ekspertów z obszarów takich jak zarządzanie stresem, komunikacja, inteligencja emocjonalna, budowanie odporności psychicznej, zarządzanie efektywnością w organizacji, work-life integration i wiele innych.

Od 2024 r. jestem członkiem EACH Vet – International Associacion for Communication Healthcare, grona profesjonalistów weterynaryjnych, trenerów, badaczy i edukatorów, którzy aktywnie wspierają znaczenie umiejętności komunikacyjnych w medycynie weterynaryjnej.

Więcej informacji znajdziesz na LinkedIn Karoliny.

Moje Podejście

Jestem związana z branżą weterynaryjną od 25 lat i przez cały ten czas stawiam na partnerskie relacje z zespołem. Moje podejście opiera się na przekonaniu, że wartością w każdej organizacji jest człowiek. Dążę do tworzenia środowiska pracy, w którym każdy czuje się doceniony, zrozumiany i zmotywowany do dalszego rozwoju. Poprzez szkolenia i warsztaty wspieram zespoły w osiąganiu wspólnych celów i budowaniu długotrwałych, pozytywnych relacji.

Moje podejście do szkoleń opiera się na kilku kluczowych zasadach:

 1. Indywidualne podejście: Każdy program szkoleniowy dostosowuję do specyficznych potrzeb uczestników. Zaczynam od wywiadu wstępnego, na bazie którego przygotowuję plan działania i diagnozuję kwestie, nad którymi będziemy pracować.
 2. Praktyczność: Skupiam się na praktycznych umiejętnościach, które można od razu wdrożyć w codziennej pracy. Moje szkolenia obejmują techniki zarządzania stresem, skutecznej komunikacji, oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
 3. Empatia i zrozumienie: Pracując z ludźmi, zawsze staram się wykazywać empatię i zrozumienie. Ważne jest dla mnie, aby uczestnicy czuli się wspierani i rozumiani. Wierzę, że WARTOŚCIĄ JEST CZŁOWIEK.
 4. Kompleksowość: Moje szkolenia nie ograniczają się tylko do rozwoju zawodowego. Skupiam się również na budowaniu relacji i komunikacji w zespołach, w których pracuje.
 5. Długoterminowe wsparcie: Po zakończeniu szkolenia, nadal oferuję wsparcie i konsultacje, aby uczestnicy mogli kontynuować swój rozwój i skutecznie wdrażać nabyte umiejętności.

Jako propagatorka szerzenia wiedzy i ciągłego rozwoju, zainicjowałam wiele inspirujących projektów łączących lekarzy weterynarii i biznes. Dzięki temu zauważyłam ogromną potrzebę edukacji i szerzenia wiedzy, która realnie wpływa na dobrostan ludzi związanych z branżą weterynaryjną.
Moim celem jest nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także inspirowanie do ciągłego rozwoju i pozytywnych zmian w życiu zawodowym i osobistym.

Projekty
Projekt Konsultacji Biznesowych
Projekt Mentoringowy Vetvantage
Fakultet w ramach współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie
Kwalifikacje i Certyfikaty
 • Kierunek Marketing i Zarządzanie (Magister inżynier), Wydział Inżynierii Mechanicznej i Zarządzania, Politechnika Poznańska
 • Europejskie Stowarzyszenie Logistyczne „The European Logistician”
 • Wiceprezes CEE Covetrus (2016-2021)
 • CEO, Medivet (2010-2021)
 • Kierownik Biura/Wiceprzewodnicząca Zarządu, Medivet (2009)
 • Medivet Trojanek-Szerement s.j. (1997-2006: Dyrektor Działu Importu, Koordynator ds. Importu i Eksportu, Koordynator Sprzedaży)
 • Dyrektor ds. Rozwoju Świadczeń Medycznych, Przewodnicząca Towarzystwa Opieki Paliatywnej Sue Ryder (2006-2008)
Specjalizacje
Głównymi obszarami jej pracy są:
 1. Budowanie relacji i komunikacja
 • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji w zespole oraz z klientami.
 • Skuteczna komunikacja interpersonalna, zarówno werbalna, jak i niewerbalna.

2. Przywództwo i odwaga w przywództwie

 • Inspirowanie i motywowanie zespołu do osiągania wspólnych celów.
 • Podejmowanie odważnych decyzji i przewodzenie w trudnych sytuacjach.

3. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

 • Identyfikacja źródeł konfliktów i ich skuteczne rozwiązywanie.
 • Mediacja i negocjacje w sytuacjach konfliktowych.

4. Podejmowanie decyzji

 • Analiza sytuacji i wybór najlepszych rozwiązań.
 • Szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji w sytuacjach stresowych.

5. Motywacja własna i pracowników

 • Techniki motywacyjne dla siebie i zespołu.
 • Kreowanie pozytywnej atmosfery w pracy i inspirowanie do działania.

6. Informacja zwrotna i to jak jej udzielać

 • Konstruktywne przekazywanie feedbacku.
 • Umiejętność odbierania informacji zwrotnej i wyciągania z niej wniosków.

7. Dobieranie projektów do ludzi

 • Ocena kompetencji pracowników i dopasowanie do odpowiednich zadań.
 • Optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich.

8. Tworzenie marki własnej

 • Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki osobistej.
 • Promowanie wartości i kompetencji trenera.

9. Zwiększanie efektywności wykonywanych zadań

 • Techniki zarządzania czasem i priorytetami.
 • Optymalizacja procesów pracy i podnoszenie efektywności zespołu.

10. Mentoring i jego największe zalety

 • Prowadzenie programów mentoringowych.
 • Wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego mentee.

11. Wyznaczanie standardów, priorytetów i celów

 • Definiowanie i komunikowanie standardów pracy.
 • Ustalanie priorytetów i celów strategicznych.

12. Identyfikacja mocnych stron

 • Rozpoznawanie i rozwijanie mocnych stron pracowników.
 • Wykorzystanie talentów w realizacji celów zespołu.

13. Droga do sukcesu, jako wypadkowa zaangażowania w konkretny plan działania

 • Tworzenie i realizacja planów działania.
 • Motywowanie zespołu do konsekwentnego dążenia do sukcesu.
 • Inspirowanie i motywowanie zespołu do osiągania wspólnych celów.
 • Podejmowanie odważnych decyzji i przewodzenie w trudnych sytuacjach.
Opinie Klientów

Poświęciła bardzo dużo uwagi na zrozumienie moich obaw i wyzwań, po czym zaproponowała plan rozwoju dostosowany do moich konkretnych potrzeb. Jestem ogromnie wdzięczna Karolinie Brodziak za jej wyczucie i zaangażowanie, ponieważ to pozwoliło mi to spojrzeć na siebie z innej perspektywy i odkryć na nową wiarę w swoje umiejętności i kompetencje. Karolina Brodziak ma ogromny talent nie tylko do identyfikowania obszarów wymagających poprawy, ale także do dostarczania niezbędnych narzędzi, zasobów i wsparcia, aby te ulepszenia stały się rzeczywistością. Jej styl mentorski jest motywujący, wzmacniający i zorientowany na wyniki.

Anna, lekarka weterynarii, Olsztyn

Pani Karolina Brodziak dokonała kompleksowej analizy naszych procesów, relacji zespołowych oraz umiejętności komunikacyjnych, co pozwoliło nam zidentyfikować obszary do poprawy. Jej doświadczenie i wiedza z zakresu umiejętności miękkich, zarządzania, a także znajomość branży weterynaryjnej, przyczyniły się do znalezienia najskuteczniejszych rozwiązań dostosowanych do naszych indywidualnych potrzeb. Zawsze mogłam liczyć na jej uczciwość, dyskrecję i pełne wsparcie. Co więcej, jest ona zaangażowana w budowanie długoterminowych relacji z klientami i skupia się na poprawie relacji w zespole, a także oferuje nam wsparcie na późniejszym etapie naszej współpracy.

Katarzyna, lekarka weterynarii, Głogów

Pragnę podziękować Karolinie Brodziak za wyjątkową pracę, jaką wykonała w naszej klinice weterynaryjnej. To, co wyróżnia ją jako trenera, to jej zdolność do angażowania i motywowania ludzi. Przeprowadzone przez nią rozmowy z pracownikami miały na celu nie tylko przekazanie wiedzy i doświadczenia, ale także wspieranie poczucia jedności i wspólnego celu wśród naszych pracowników. Co więcej, Karolina Brodziak posiada wyjątkowe umiejętności komunikacyjne i interpersonalne, co ułatwiło naszemu zespołowi otwarcie się i aktywne uczestnictwo w procesie szkoleniowym. Ogromnie cenię sobie zaangażowanie w pomoc naszej klinice, a także dyskrecję, która pozwoliła nam się otworzyć.

Aleksander, lekarz weterynarii, Gdańsk
Kontakt

Porozmawiajmy! – bezpłatna konsultacja

Czas trwania: 15-30 minut
Podczas rozmowy zapytamy o to, z czym borykasz się Ty lub Twój zespół. Dzięki temu dopasujemy do tych potrzeb tematykę, narzędzia oraz eksperta. 

  Naszą misją jest podnoszenie jakości życia zespołów weterynaryjnych.

  Adres

  Clinic Invest
  ul. Jarzębinowa 24
  11-034 Stawiguda

  Kontakt

  +48 787 071 953

  Vethink © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone