fbpx
Skip to content Skip to footer
„Wartością jest człowiek”

Karolina Brodziak

Karolina Brodziak

z branżą weterynaryjną związana od 25 lat. Przez 12 lat jako prezeska zarządzała firmą dostarczającą usługi i produkty weterynaryjne oraz pełniła rolę wiceprezeski na Europę Środkowo-Wschodnią. W międzyczasie pełniła funkcję kierownik ds. rozwoju świadczeń medycznych oraz prezeski Bydgoskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej. Od początku swojej kariery zawodowej stawia na partnerskie relacje z zespołem. Jej miarą sukcesu jest dobro całej organizacji. Zarządzanie opiera głównie na zdolności do współpracy z innymi ludźmi, słuchaniu ich i motywowaniu

Jako propagator szerzenia wiedzy i ciągłego rozwoju zainicjowała wiele inspirujących projektów łączących lekarzy weterynarii i biznes. Dzięki temu zauważyła ogromną potrzebę edukacji i szerzenia wiedzy, która realnie wpłynie na dobrostan ludzi związanych branżą weterynaryjną. W latach 2009-2021 przeszła liczne szkolenia i kursy z zakresu liderowania zespołem, dlatego teraz chce dzielić się swoim doświadczeniem i najlepszymi praktykami w zarządzaniu zespołem i firmą. Do współpracy zaprosiła również znakomitych ekspertów z obszarów takich jak zarządzanie stresem, komunikacja, inteligencja emocjonalna, budowanie odporności psychicznej, zarządzanie efektywnością w organizacji, work- life integration i wiele innych.

Od 2024 r. członkimi EACH Vet, grona profesjonalistów weterynaryjnych, trenerów, badaczy i edukatorów, którzy aktywnie wspierają znaczenie umiejętności komunikacyjnych w medycynie weterynaryjnej.

Głównymi obszarami jej pracy są:
 • Budowanie relacji i komunikacja

  • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania pozytywnych relacji w zespole oraz z klientami.
  • Skuteczna komunikacja interpersonalna, zarówno werbalna, jak i niewerbalna.
 • Przywództwo i odwaga w przywództwie

  • Inspirowanie i motywowanie zespołu do osiągania wspólnych celów.
  • Podejmowanie odważnych decyzji i przewodzenie w trudnych sytuacjach.
 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

  • Identyfikacja źródeł konfliktów i ich skuteczne rozwiązywanie.
  • Mediacja i negocjacje w sytuacjach konfliktowych.
 • Podejmowanie decyzji

  • Analiza sytuacji i wybór najlepszych rozwiązań.
  • Szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji w sytuacjach stresowych.
 • Motywacja własna i pracowników

  • Techniki motywacyjne dla siebie i zespołu.
  • Kreowanie pozytywnej atmosfery w pracy i inspirowanie do działania.
 • Informacja zwrotna i to jak jej udzielać

  • Konstruktywne przekazywanie feedbacku.
  • Umiejętność odbierania informacji zwrotnej i wyciągania z niej wniosków.
 • Dobieranie projektów do ludzi

  • Ocena kompetencji pracowników i dopasowanie do odpowiednich zadań.
  • Optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich.
 • Tworzenie marki własnej

  • Budowanie silnej i rozpoznawalnej marki osobistej.
  • Promowanie wartości i kompetencji trenera.
 • Zwiększanie efektywności wykonywanych zadań

  • Techniki zarządzania czasem i priorytetami.
  • Optymalizacja procesów pracy i podnoszenie efektywności zespołu.
 • Mentoring i jego największe zalety

  • Prowadzenie programów mentoringowych.
  • Wspieranie rozwoju zawodowego i osobistego mentee.
 • Wyznaczanie standardów, priorytetów i celów

  • Definiowanie i komunikowanie standardów pracy.
  • Ustalanie priorytetów i celów strategicznych.
 • Identyfikacja mocnych stron

  • Rozpoznawanie i rozwijanie mocnych stron pracowników.
  • Wykorzystanie talentów w realizacji celów zespołu.
 • Droga do sukcesu, jako wypadkowa zaangażowania w konkretny plan działania

  • Tworzenie i realizacja planów działania.
  • Motywowanie zespołu do konsekwentnego dążenia do sukcesu.

Porozmawiajmy! – bezpłatna konsultacja

Czas trwania: 15-30 minut
Podczas rozmowy zapytamy o to, z czym borykasz się Ty lub Twój zespół. Dzięki temu dopasujemy do tych potrzeb tematykę, narzędzia oraz eksperta. 

  Naszą misją jest podnoszenie jakości życia zespołów weterynaryjnych.

  Adres

  Clinic Invest
  ul. Jarzębinowa 24
  11-034 Stawiguda

  Kontakt

  +48 787 071 953

  Vethink © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone