fbpx
Skip to content Skip to footer

Projekt Mentoringowy VetVantage: Budowanie relacji opartych na wartościach

Karolina Brodziak, doświadczony mentor oraz trener biznesowy, wprowadza innowacyjny projekt skierowany do wszystkich zainteresowanych– zarówno doświadczonych profesjonalistów w obszarze weterynarii, jak i studentów oraz lekarzy weterynarii w różnych etapach swojej kariery. Projekt VetVantage: Budowanie relacji opartych na wartościach to innowacyjny wkład Vethink Academy w rozwój branży weterynaryjnej.

Projekt ten ma na celu stworzenie inspirującej przestrzeni wymiany wiedzy, doświadczeń i umiejętności, sprzyjając rozwojowi zawodowemu uczestników. Dzięki otwartości na różne poziomy doświadczenia, chcemy wspólnie stworzyć synergiczne środowisko, w którym wszyscy uczestnicy mogą czerpać wzajemne korzyści, rozwijając się zarówno jako profesjonaliści, jak i jednostki.

Czym jest Projekt Mentoringowy VetVantage?

Projekt Vethink Academy tworzy przestrzeń do budowanie relacji opartych na wartościach ma na celu stworzenie wszechstronnego programu mentoringowego, który wspiera studentów i lekarzy weterynarii na różnych etapach kariery w ich rozwoju zawodowym i osobistym.

W naszym ujęciu mentor to doświadczona osoba związana i mająca wpływ na branżę oraz rynek weterynaryjny, która pełni rolę przewodnika, doradcy i wsparcia dla młodszych lub mniej doświadczonych kolegów w tej branży. Jego głównym celem jest dzielenie się bogatym doświadczeniem, wiedzą i praktycznymi umiejętnościami, aby wspomagać rozwój zawodowy uczestnika projektu. Mentor weterynaryjny aktywnie angażuje się w kształtowanie ścieżki kariery swojego podopiecznego, dostarcza cennych wskazówek dotyczących praktyki weterynaryjnej, zarządzania pacjentami, komunikacji z klientami, a także udziela wsparcia w radzeniu sobie z wyzwaniami zawodowymi i osobistymi. To zaufany sojusznik, który inspiruje, motywuje i pomaga uczestnikowi projektu osiągać sukcesy w świecie weterynarii.

Mentoring jest kluczowym elementem w budowaniu lepszej przyszłości dla branży weterynaryjnej z kilku istotnych powodów. Po pierwsze, umożliwia przekazywanie wiedzy i doświadczenia z pokolenia na pokolenie. Starsi, bardziej doświadczeni lekarze weterynarii mogą dzielić się swoją wiedzą i praktycznymi umiejętnościami z młodszymi kolegami, co przyczynia się do lepszego wykształcenia przyszłych pokoleń specjalistów.

Dzięki VetVantage młode osoby wkraczające na rynek weterynaryjny będą miały szansę zdobywać praktyczne umiejętności kliniczne, które nie zawsze są dostępne w standardowym programie edukacyjnym. Pozwoli im to lepiej przygotować się do praktyki zawodowej.

Projekt zakłada stworzenie sprzyjających warunków do budowaniu relacji i sieci kontaktów w branży weterynaryjnej. Poprzez regularne spotkania i wymianę doświadczeń, mentorzy i mentee mogą nawiązywać relacje oraz rozwijać swoje kontakty, co może prowadzić do nowych możliwości zawodowych i współpracy oraz kultywować wartości etyczne w branży weterynaryjnej.

Chcemy, aby projekt ten stanowił istotny element w rozwoju i profesjonalizacji branży weterynaryjnej, a jego obecność przyczyniła się do budowy lepszej przyszłości dla branży jako całości.

Mentoring z VetVantage!

Na jakich filarach się opieramy:

Przekazywanie Doświadczenia: Doświadczeni mentorzy mają unikalną wiedzę i praktyczne doświadczenie, które mogą przekazać młodym profesjonalistom. Mentoring umożliwia przekazywanie subtelności, które nie zawsze znajdują się w podręcznikach czy kursach.

Wsparcie w Rozwoju Umiejętności: Mentorzy pomagają w identyfikowaniu i rozwijaniu konkretnych umiejętności zawodowych. To może obejmować aspekty techniczne weterynarii, jak i umiejętności miękkie, takie jak komunikacja z właścicielami zwierząt czy zarządzanie czasem.

Budowanie Sieci Kontaktów: Mentorstwo otwiera drzwi do cennych kontaktów w branży. Uczestnik projektu ma okazję budować relacje z doświadczonymi profesjonalistami, co może prowadzić do potencjalnych ofert pracy, współpracy czy udziału w projektach.

Wsparcie w Karierze: Mentorzy mogą pomóc w uczestnik projektu w kierunkowaniu swojej kariery, udzielając porad dotyczących możliwości rozwoju zawodowego, specjalizacji czy planowania ścieżki kariery.

Motywacja i Inspiracja: Mentorzy często pełnią rolę inspiratorów, pomagając uczestnik projektu w utrzymaniu motywacji do rozwoju. Wsparcie ze strony mentora może być kluczowe w trudnych momentach kariery.

Rozbudowanie Wizji Zawodowej: Dzięki mentorstwu, uczestnik projektu ma szansę poszerzyć swoją wizję zawodową i zrozumieć różne aspekty pracy weterynaryjnej, co może prowadzić do bardziej świadomych wyborów dotyczących kariery.

Porozmawiajmy! – bezpłatna konsultacja

Czas trwania: 15-30 minut
Podczas rozmowy zapytamy o to, z czym borykasz się Ty lub Twój zespół. Dzięki temu dopasujemy do tych potrzeb tematykę, narzędzia oraz eksperta. 

  Naszą misją jest podnoszenie jakości życia zespołów weterynaryjnych.

  Adres

  Clinic Invest
  ul. Jarzębinowa 24
  11-034 Stawiguda

  Kontakt

  +48 787 071 953

  Vethink © 2024. Wszelkie prawa zastrzeżone